სამართალი

ამ გვერდზე თქვენ ნახავთ ერთად თავმოყრილ ჩემს ყველა პოსტს სამართლის შესახებ…

ევროკავშირის ისტორია, ლისაბონის ხელშეკრულება

ევროკავშირი წარმოადგენს 27 წევრი ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური სუპრანაციონალური გაერთიანება

ევროკავშირის დასაწყისი უკავშირდება საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, რობერტ შუმანის 1950 წლის 9 მაისის დეკლარაციას, სადაც მან ჩამოაყალიბა ჟან მონე-სთან ერთად შემუშავებული გეგმა ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის თანამეგობრობის ჩამოყალიბების შესახებ….

ჰომოფობია

ტერმინი ჰომოფობია ნიშნავს უსაფუძვლო შიშს, განდგომას, ან დისკრიმინაციას ჰომოსექსუალობისა და ჰომოსექსუალთა მიმართ.

ევროპარლამენტის მიერ 2006 წლის 18 იანვარს მიღებულ რეზოლუციაში ტერმინი ჰომოფობია ასეა განმარტებული….

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

მსოფლიო 3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დღეს აღნიშნავს. საქართველოში 1997 წლის მონაცემებით აღრიცხულია 181 253  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი. საქართველოში მათ როგორც „ინვალიდებს“, ისე მოიხსენიებენ….

 

აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება

ევროპული კონვეციის მე–9 მუხლი მოიცავს შეზღუდვად უფლებებს აბსოლუტური ელემენტებით. აზრის, სინდისისა და რელიგიის უფლებები, ისევე როგორც რელიგიის შეცვლის უფლება, აბსოლიტური ხასიათისაა,

 

არავის შეიძლება აიძულონ იფიქროს, ირწმუნოს ან შეიცვალოს რელიგია მისი ნების საწინააღმდეგოდ. აღმსარებლობის უფლება შეზღუდვადია კანონიერების, აუცილებლობის, პპროპროციულობისა და არადისკრიმინაციული მოპყრობის პრინციპების გათვალისწინებით.

 

რელიგიის აღმსარებლობა რელიგიის თავისუფლების ერთ–ერთი ელემენტია. რელიგიის კონკრეტულ განმარტებას

 

საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ

სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ საერთაშორისო პაქტი მიღებულია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 16 დეკემბერს, 1966 (ძალაშია 1976 წლიდან). პაქტი იურიდიულად სავალდებულოა სახელმწიფოებისათვის. მასში თავმოყრილია მრავალი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლება და თავისუფლება. მაგალითად, თვთგამორკვევის უფლება, მონობისა და წამების აკრძალვა, გაერთიანების თავისუფლება, სინდისის თავისუფლება, საკუთარი შენარჩუნების უფლება, გამოხატვის თავისუფლება. პაქტის თანახმად…

 

Advertisements

10 thoughts on “სამართალი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s